Mẫu các loại dấu

Hiện tại Khắc dấu Vũ Lê là đại lý của các hãng dấu lớn c như: Trodat, Shiny, Colop, TDStamp
Dưới đây là các mẫu dấu để quý anh chị tiện tham khảo.

logo-trodat logo-colop logo-tdstamp logo-shiny

1. Hãng Dấu Trodat:
logo-trodat
Hãng dấu Trodat được đặt trung tâm tại Áo, và có nhiều nhà máy trên toàn thế giới. Được đầu tư công nghệ tiên tiến, thân thiện mới môi trường. Hãng dấu Trodat đã và đang khẳng định vị thế số 1 trên thị trường Việt nam nói riêng, thị trường toàn cầu nói chung

DẤU DÁN NỘI DUNG
Được sửa dụng các loại dấu như: Dấu tên, dấu chức danh, dấu Mã số thuế, Dấu chữ ký, dấu nhiều dòng, dấu Logo, dấu tròn doanh nghiệp…v…v…
Dấu Trodat là loại con dấu được thiết kế chuyên dụng cho việc sử dụng hằng ngày ở văn phòng, cá nhân. Đảm bảo sự sạch sẽ và chính xác trong sử dụng. Trodat là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về các loại con dấu, nổi tiếng về độ bền cũng như chất lượng sản phẩm.
3911d
Trodat 3911
Kích thước : 14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
3911x
Trodat 3912
Kích thước : 18x47mm
Công dụng: Khắc dấu chức danh, dấu logo, dấu chữ ký….
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
3911d
Trodat 3913

Kích thước : 22x58mm
Công dụng:  Khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu Logo, dấu chữ ký…..
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
4911p2x
Trodat 4911P2
Kích thước : 14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4911p2-d
Trodat 4912P2
Kích thước : 18x47mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4913p2-1
Trodat 4913P2
Kích thước : 22x58mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4911moi
Trodat 4911P4
Kích thước : 14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4812x
Trodat 4912P4
Kích thước : 18x47mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
anh-chay-09
Trodat 4913P4
Kích thước : 22x58mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4908
Trodat 4908
Kích thước : 7x15mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4910
Kích thước : 10x26mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, ký hiệu….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4915
Kích thước : 25x70mm
Công dụng:
Khắc dấu Mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu Logo, Dấu chữ ký, dấu nhiều dòng….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 trodat 4929
Trodat 4929
Kích thước : 30x50mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4928
Trodat 4928
Kích thước : 33x60mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4927
Kích thước : 40x60mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4926
Trodat 4926
Kích thước : 38x75mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
 4931
Trodat 4931
Kích thước : 30x72mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
 4918
Trodat 4918
Kích thước : 15x75mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
4925
Trodat 4925
Kích thước : 25x82mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
49019-49025
Trodat 46019
Kích thước : 19x19mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
49019-49025
Trodat 46025
Kích thước : 25x25mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn..
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
46030
Trodat 46030
Kích thước : 30x30mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
46040
Trodat 46040
Kích thước : 40x40mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 46045
Trodat 46045
Kích thước : 45x45mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 44045
Trodat 44045
Kích thước : 45x30mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình ovan….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 44055
Trodat 44055
Kích thước : 55x35mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình ovan….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4916
Trodat 4916
Kích thước : 70x10mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu địa chỉ….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4917
Trodat 4917
Kích thước : 55x10mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu địa chỉ…
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4941
Trodat 4941
Kích thước : 41x24mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4921
Trodat 4921
Kích thước : 12x12mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung bé….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4922
Trodat 4922
Kích thước : 20x20mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung bé….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4923
Trodat 4923
Kích thước : 30x30mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung theo yêu cầu.
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4924
Trodat 4924N
Kích thước : 40x40mm
Công dụng:
Khắc dấu tròn doanh nghiệp….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
DẤU NGÀY THÁNG NĂM
Dấu ngày tháng năm của hãng Trodat đa dạng mẫu mã, kích thước và mầu sắc. Dấu gồm các loại dấu chỉ có ngày tháng năm hoặc dấu có ngày tháng năm có thêm phần nội dung ở phía trên, ở phía trước hoặc nội dung được trình bày xung quanh ngày tháng năm.
1020
Trodat 1010
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
1014
Trodat 1014
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng hiển thị bằng số
Tình trạng : Còn hàng
1010
Trodat 1020
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 5mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
   2910
Trodat 2910
Dấu nội dung ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
 2210
Trodat 2210
Kích thước: 47x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Nội dung quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 2226
Trodat 2226
Kích thước : 67x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Nội dung quanh ngày tháng năm \
Tình trạng : Còn hàng
 1117
Trodat 1117
Dấu tiêu đề ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
 1117l
Trodat 1117L
Dấu tiêu đề ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
 4729
Trodat 4729
Kích thước: 50x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 4727
Trodat 4727
Kích thước: 60x40mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 4726
Trodat 4726
Kích thước: 75x38mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
  4731
Trodat 4731
Kích thước: 70x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46119
Trodat 46119
Kích thước: đường kính 19mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 2,8mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46125
Trodat 46125
Kích thước: đường kính 25mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 2,8mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46130
Trodat 46130
Kích thước: đường kính 30mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
46140
Trodat 46140
Kích thước: đường kính 40mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46145
Trodat 46145
Kích thước: đường kính 45mm
Dấu nội dán dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
  4724
Trodat 4724
Kích thước: 40x40mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
4750
Trodat 4750
Kích thước: 41x24mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 4800
Trodat 4800
Dấu ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Tình trạng : Còn hàng
4810
Trodat 4810
Dấu ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Tiếng Anh hoặc tiếng Việt
Tình trạng : Còn hàng
 4820
Trodat 4820
Dấu ngày tháng năm mực sẵn
Chữ cao: 4mm
Dây tháng tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
   4813
Trodat 4813
Kích thước 26x9mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Nội dung phía trước ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
4817
Trodat 4817
Dấu tiêu đề ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Tình trạng : Còn hàng
4822
Trodat 4822
Dấu tiêu đề ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Tình trạng : Còn hàng
4850
Trodat 4850
Kích thước 25x5mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Nội dung phía trên ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng

2. Hãng Dấu Colop:
logo-colop

Công ty COLOP Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co. KG là một công ty thương mại độc lập chuyên về phát triển, sản xuất, lắp ráp và phân phối các thiết bị con dấu nhựa và kim loại.

Phần lớn của tất cả con dấu colop được sử dụng ở Châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới . Loại dấu  hiện đại này được trang bị một miếng đệm tích hợp được tự động cung cấp bằng mực với mọi quá trình dập. COLOP là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trên toàn thế giới về các sản phẩm tự động và những sản phẩm này cũng là những sản phẩm quan trọng nhất của COLOP.

COLOP được coi là một trong những công ty hàng đầu của khu vực và là một công ty toàn cầu trong ngành với tỷ lệ chuyên gia gần 98% và hơn 120 thị trường xuất khẩu được cung cấp thường xuyên.

DẤU DÁN NỘI DUNG
Dấu dán nội dung của Colop hướng tới sự tiện dụng, tích hợp thiết kế hiện đại và đặcsắc
Góc nhìn hình ảnh lớn,  cung cấp cá nhân hóa ở mức cao nhất – làm cho con dấu độc đáo … độc đáo như bạn! Nhiều sáng chế đổi mới và chi tiết kỹ thuật hấp dẫn đảm bảo dễ dàng hơn và chính xác hơn cho con dấu.
printer-c20 colop-c30-x colop-c50
Colop Printer 20
Kích thước :
14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu chứ ký, dấu logo….
Colop Printer 30
Kích thước :
18x47mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu chứ ký, dấu logo…
Colop Printer C50
Kích thước : 30×69
mm
Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
Colop Printer C60
Kích thước : 37×76
mm
Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
Colop Printer 53
Kích thước : 30×45
mm
Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
Colop Printer 35
Kích thước : 30×50
mm
Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
T

2. Hãng Dấu TDStamp:
logo-tdstamp

Thương hiệu dấu TDStamp là hãng dấu giá rẻ, chủ yếu phục vụ thị trường khách hàng có nhu cầu rẻ.
V
ề giá cả, tốt nhất trong tất cả các hãng dấu hiện nay có trên thị trường.
Về chất lượng: Chất lượng cũng rất đảm b
ảo về mầu sắc.
Dấu TDStamp hiện đã khẳng định thương hiệu trên thị trường Việt Nam, Cán dấu TDStamp hiện có mặt trên khắc các tỉnh thành trên Việt Nam.
Khi khách hàng muốn tìm đến hãng dấu giá rẻ, tiện dụng mà chất lượng không đổi, hãy lựa chọn TDStamp để được phục vụ

DẤU DÁN NỘI DUNG
Dấu dán nội dung của TDStamp, hướng tới khách hàng có nhu cầu làm dấu giá rẻ.
 t214  t214  t314d
T214
Kích thước :
14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu chứ ký, dấu logo….
T217
Kích thước :
18x47mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu chứ ký, dấu logo…
T314
 Kích thước : 30×69mm
Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
T414
Kích thước :

Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
T514
Kích thước :

Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
T614
Kích thước :

Công dụng:
khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu có nội dung nhiều dòng, dấu chứ ký, dấu logo…
 v38  v3815-1  t12
V38
Kích thước: phi 38mm
Công dụng: Làm dấu Tròn, Dấu Logo, Dấu
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
V3815
Kích thước: 38x38mm
Công dụng: Làm dấu Tròn, Dấu Logo, Dấu
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
T12
Kích thước: phi 12mm
Công dụng: Làm dấu du học nhật bản, dấu tích điểm, dấu Logo…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ

4. Hãng dấu Shiny

Gọi : 0974860481