Hướng dẫn sử dụng dấu

  1. Hướng dẫn tháo lắp khay mực ( thẻ mực)
  2. Hướng dẫn đổ mực
  3. Hướng dẫn bảo quản dấu
  4. Hướng dẫn sử dụng dấu xoay ngày tháng năm có mực sẵn
  5. Hướng dẫn sử dụng dấu chấm mực
  6. Hướng cách dùng mực dấu chuyên dùng ( mực dấu chống trôi, đóng trên mọi chất liệu)
  7. Hướng dẫn sử dụng dấu chuyên dùng
  8. Hướng dẫn sử dụng dấu ráp chữ
  9. Hướng dụng đóng dấu hoàn công chấm mực

Khắc dấu Mật theo quy định của Bộ Công An

Khắc dấu mật là gì? Tại sao chọn Khắc dấu Vũ Lê làm đơn vị khắc con dấu Mật? MẪU DẤU MẬT được bạn hành kèm theo Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định cố 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Bạn đang tìm kiếm một đơn vị khắc dấu [...]

Read more...
Gọi : 0974860481