Thay đổi cổ đông sáng lập

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Ở loại hình công ty Cổ phần, việc thay đổi cổ đông của công ty là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích nâng cao khả năng cao hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty:

 

Thủ tục thay đổi cổ đông của công ty gồm:

  1. Giấy phép kinh doanh bản chính
  2. Giấy Mã số thuế bản chính (nếu có)
  3. Cơ cấu góp vốn mới
  4. CMND sao y của thành viên/ cổ đông mới
  5. CMND photo của thành viên/ cổ đông hiện tại
Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ của chúng tôi!

VŨ LÊ

Nơi bạn an tâm giao phó!

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ ?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Nguyên tắc cơ cấu Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại [...]

Read more...

Tìm hiểu về Cổ Phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Khái niệm Lịch sử ra đời Cổ phiếu gắn liền với lịch [...]

Read more...
Gọi : 0974860481